ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

logo

โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1052

www.fbt-vec.com

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำนักเรียนนักศึกษา Thailand 4.0

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำนักเรียนนักศึกษา Thailand 4.0 ” ให้กับผู้นำสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ (อวท.ภาคเหนือ) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จ.อุทัยธานี

Facebook Comments