ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

logo

โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1052

www.fbt-vec.com

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

aft meeting61 copy
FBR Banner
FBR Banner2

คำขวัญ อวท. ภาษาไทย

        เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ           อาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิต

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง   เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน

คำขวัญ อวท. ภาษาอังกฤษ

        Learn for Vocational Competency   Service for Standard of living

Cherish for Self-Sufficient Economy       Sustain Social Balance Development

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม