ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

logo

โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1052

www.fbt-vec.com

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แก้
FBR Banner
FBR Banner2

คำขวัญ อวท. ภาษาไทย

        เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ           อาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิต

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง   เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน

คำขวัญ อวท. ภาษาอังกฤษ

        Learn for Vocational Competency   Service for Standard of living

Cherish for Self-Sufficient Economy       Sustain Social Balance Development

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม